Skip Navigation LinksERP software voor verenigingen en ledenorganisaties

​​​​Enterprise Resource Planning​​​

Abonnement

​Abonnementen op tijdschriften of andere publicaties die met een bepaalde frequentie door belangenorganisaties gratis en/of tegen een vergoeding worden uitgegeven voor leden en andere belangstellenden worden vastgelegd via de module Abonnement. Er is altijd overzicht welke abonnementen nog lopen en alle abonnementen kunnen op één factuur naar één factuuradres worden verstuurd. Voor de fysieke distributie worden adresetiketten of een bestand in MS-Excel vervaardigd die aan de uitgever ter beschikking worden gesteld. Bij het facturering van het abonnement, dat altijd betrekking heeft op een tijdvak, in de regel een (deel van een) kalenderjaar, kan gebruik worden gemaakt van (een onbeperkt aantal) tariefgroepen en staffelprijzen.

Bedrijfsvoering

​Binnen de module Bedrijfsvoering kunnen de volgende functies worden onderscheiden:
  • Projectadministratie
  • Registreren verlof
  • Vastleggen tijdsbesteding van medewerkers.
Voor de bedrijfsactiviteiten met een min of meer eenmalig karakter worden projecten ingericht waarvoor per project activiteiten worden gedefinieerd waaraan medewerkers met een verwachte tijdsbesteding worden gekoppeld.

Bijeenkomst

​Voor de organisatie van evenmenten en vergaderingen is de module Bijeenkomsten beschikbaar. Deze module geeft de mogelijkheid een- of meerdaagse evenementen te organiseren. Voor alle fasen van het organisatieproces zijn functies beschikbaar:
Bepalen data, uitnodigingen, online aanmelden (anoniem, uitsluitend voor leden, op uitnodiging), versturen reninders, wachtlijst functionaliteit, aanmelding early birds, facturatie, 'no show' verwerking, enquête functionaliteit, overzichten, badges, deelnemerslijsten, presentielijsten, etc, Kortom een uitgelezen tool om bijeenkomsten mee te organiseren.
​​

Financieel

De module Financieel biedt een volledige integratie met de financiële administratie. Binnen WindexCC heeft men de mogelijkheid contributie, bijeenkomsten, winkelproducten, projecten, etc. te factureren. Door uitwisseling van debiteur en crediteur en  vorderingen informatie kan deze informatie ingelezen worden in de financiële administratie alwaar de verder afhandeling van de vorderingen plaatsvindt.

Verder kan eveneens informatie vanuit de financiele administratie in WindexCC gelezen worden. (Betalingen, projectbetalingen, etc.)

Binnen WCC is het mogelijk facturen digitaal aan te maken en digitaal te versturen. Bij het gebruik van deze functionaliteit wordt bij het aanmaken van de facturen een PDF gecreëerd welke automatisch in het relatiedossier wordt geplaatst. 

Kwaliteitsregister

​De organisatie of beroepsbeoefenaar die zich in de markt kwalitatief wil onderscheiden van concurrenten kan besluiten tot het aansluiten bij een keurmerk of het inschrijven in een kwaliteitsregister. Leden maar ook niet-leden kunnen een aanvraag indienen. De administratie van het register is ondergebracht bij de belangenorganisatie of een hiervoor opgerichte stichting. Aangezien te hanteren criteria en termijnen per kwaliteitsregister verschillen is gekozen voor maximale flexibiliteit bij de inrichting van registers en registerinschrijvingen. Een inschrijving in een kwaliteitsregister is niet voor onbepaalde duur, periodiek moet worden beoordeeld of de inschrijving kan worden gecontinueerd.
Om de administratieve werklast te beperken is bij het behandelen van aanvragen gekozen voor maximale zelfservice voor de aanvrager. Bij de periodieke beoordeling van inschrijvingen van personen wordt met name gekeken naar opleidingen en andere activiteiten op het terrein van vorming waaraan is deelgenomen.

Lidmaatschap

​De module lidmaatschap geeft de mogelijkheid een onbeperkt aantal lidmaatschaptypen voor zowel personen als organisaties vast te leggen. Een of meerdere lidmaatschappen kunnen desgewenst gecombineerd met andere producten in een z.g. contract worden vastgelegd. Per contract wordt één factuur vervaardigd en is ook sprake van één debiteur. De debiteur kan een andere relatie zijn dan het lid. Zo kunnen bijvoorbeeld vakgroeplidmaatschappen van diverse werkmaatschappijen desgewenst bij de holding in rekening gebracht. Voor het vastleggen van grondslagen en andere ledengebonden gegevens van belang voor de contributieberekening zijn voorzieningen beschikbaar. De contributieberekening en de factuurlay-out worden altijd als maatwerk ontwikkeld.

Winkel

​De meeste belangenorganisaties hebben zeer uiteenlopende artikelen die op verzoek aan leden en ook niet-leden ter beschikking worden gesteld. Dit scala aan artikelen kan via de module Winkel bestellingen van belangstellenden gratis of tegen vergoeding worden gedistribueerd. Afhankelijk van de situatie bij en de behoeften van de belangenorganisatie kan een keuze worden gemaakt uit een van de volgende mogelijkheden:
  • Registratie Bestellingen
  • Beheer Artikelen
  • Voorraadbeheer
  • Online winkel
  • Toezendservice
  • Facturatie