Skip Navigation Linkswinkel

​​​​Enterprise Resource Planning​​​

Winkel

Basisfuncties

In de module Winkel kunnen een grote variëteit aan producten door leden en andere belangstellenden worden besteld. Het kan gaan om producten die bedoeld zijn om de bedrijfsvoering bij de leden te ondersteunen, publicaties over de producten die door de leden van belangenorganisaties worden geleverd of banners of andere reclame-uitingen van leden en derden die op webportalen van de belangenorganisaties worden gepresenteerd. Ook de aard kan zeer divers zijn: producten die fysiek worden geleverd, die kunnen worden gedownload of waarvoor uitsluitend een gebruiksrecht of presentatierecht wordt verleend.

Winkelproducten kunnen gratis ter beschikking worden gesteld of de vergoeding in rekening wordt gebracht ia afhankelijk van de besteller en/of de bestelde hoeveelheid en/of de duur van het gebruik.

De besteller kan bij het vastleggen van de bestelling de catalogus met alle winkelproducten raadplegen. Het secretariaat legt aan de hand van het ontvangen bestelformulier de bestelling in WindexCC vast. Op basis van de kenmerken van de besteller en het bestelde aantal worden de prijscondities automatisch bepaald.

Voor situaties waar deze overwegingen niet gelden kan voor een deel van de winkelproducten de optie ‘online winkel’ worden toegepast.

Dagelijks worden automatisch de leverbonnen vervaardigd en vindt. Indien de winkelproducten niet aanwezig zijn kan eventueel aanwezige conceptfactuur worden gecorrigeerd.

Online winkel

Online winkel biedt een aantal mogelijkheden om met name incidentele gebruikers via functionaliteit die vergelijkbaar is met de gebruikelijke webwinkel winkelproducten te laten bestellen.

Genoemd kunnen worden:

 • De gegevens van de bestellers, natuurlijke personen en/of medewerkers van organisaties kunnen via zelfservice worden gewijzigd of toegevoegd.
 • De besteller legt zelf de bestelling vast waarbij informatie over prijzen en voorraad direct wordt verstrekt.
 • De factuur kan c.q. moet direct via Ideal of PayPal worden betaald en wordt via e-mail aan de besteller toegestuurd.
 • Bij digitale winkelproducten kan het product direct door de afnemer worden gedownload.

Het is ook mogelijk voor een deel van de winkelproducten een webwinkel in te richten.

Voorraadbeheer

Voor (een deel van) de fysieke winkelproducten kan het noodzakelijk zijn aan voorraadbeheer te doen. Meerdere interne en externe magazijnen kunnen ook per winkelproduct worden ingericht. Om adequaat voorraadbeheer mogelijk te maken en de goederenstromen te kunnen bewaken is volgende functionaliteit beschikbaar:

 • Bij het bereiken van de minimumvoorraad wordt automatisch een e-mailbericht naar de voorraadbeheerder gestuurd.
 • Ontvangst van winkelproducten in het magazijn kunnen eenvoudig worden verwerkt.
 • Per magazijn wordt een afleverbon vervaardigd, per bestelling wordt eventueel gefactureerd.
 • Indien winkelproducten niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn, wordt een backorder gemaakt, welke automatisch en met voorrang wordt uitgeleverd indien nieuwe voorraad is ontvangen.
 • Voor het jaarlijks inventariseren van de voorraad worden formulieren vervaardigd die gemakkelijk kunnen worden verwerkt en afwijkingen automatisch signaleren.
 • Het registreren van de ontvangst en de uitgifte van producten bij het overboeken van het ene magazijn naar het andere magazijn.
 • Voor specifieke winkelproducten kan bijvoorbeeld in het kader van de accountantscontrole de goederenstroom in een bepaalde periode inzichtelijk worden gemaakt.

Facturering winkelproducten

Afhankelijk van de prijscondities van zowel afnemer als winkelproduct zal per bestelling voor het geleverde aantal in de regel achteraf een factuur worden vervaardigd. Bij voorkeur word gebruik gemaakt van de factuurlay-out die ook voor de facturering van andere producten gehanteerd.

Abonneren toezendservice

Abonneren op toezendservice is een zeer bijzondere vorm van bestellen. In ruil voor betere prijscondities worden bepaalde winkelproducten, meestal publicaties over bepaalde onderwerpen, die komende jaren verschijnen, zonder expliciete bestelling automatisch naar de besteller gestuurd. Indien een publicatie m.b.t. een bepaald onderwerp verschijnt wordt automatisch bestellingen voor de betreffende abonnees aangemaakt. Leveren en factureren van deze bestellingen vindt op dezelfde manier en via dezelfde processen plaats als de andere bestellingen.