Skip Navigation Linksfinancieel

​​​​Enterprise Resource Planning​​​

Financieel

Koppeling financiele boekingen

Er is een volledige integratie met de financiële administratie mogelijk. Binnen WindexCC heeft men de mogelijkheid contributie, bijeenkomsten, winkelproducten, projecten, etc. te factureren. Door uitwisseling van debiteur en crediteur en vorderingen informatie kan deze informatie ingelezen worden in de financiële administratie alwaar de verder afhandeling van de vorderingen plaatsvindt.

Koppeling financieel betalingen

Er is een volledige integratie met de financiële administratie mogelijk. Dus ook het inlezen van betalingen. Op basis van factuurnummer, betalingskenmerk of een ander uniek criterium kunnen betalingen teruggelezen worden in WCC. Hiermee kan niet alleen de status van een factuur worden achterhaald maar kan eveneens in management rapportage de betaalstatus, -gedrag over de diverse onderdelen inzichtelijk worden gemaakt.

Digitaal factureren

Binnen WCC is het mogelijk facturen digitaal aan te maken en digitaal te versturen. Bij het gebruik van deze functionaliteit wordt bij het aanmaken van de facturen een PDF gecreëerd welke automatisch in het relatiedossier wordt geplaatst.

Bij de factuurinformatie wordt de link naar de PDF opgenomen zodat men ten alle tijden de factuur kan raadplegen en eventueel opnieuw kan verzenden.

Door op het contract van de organisatie of persoon een factuur e-mailadres vast te leggen wordt het mogelijk de factuur te verzenden. Zo is het mogelijk om per contract een apart factuur e-mailadres op te nemen. Hierdoor kan men voor een bijeenkomstfactuur een ander e-mailadres opnemen dan bij een lidmaatschapsfactuur.

Tevens wordt er rekening gehouden met organisaties of personen die geen e-mailadres hebben. Hiervoor blijft het mogelijk de facturen per post te verzenden.

Het verzenden van de facturen geschiedt via de WCC AddIn. Hiervoor kan men van te voren opgemaakte mails gebruiken waardoor de factuur eventueel gepersonaliseerd verzonden kan worden.