Skip Navigation Linksabonnement

​​​​Enterprise Resource Planning​​​

Abonnement

Basisfuncties

Abonnementen op tijdschriften of andere publicaties die met een bepaalde frequentie door verenigingen gratis en/of tegen een vergoeding worden uitgegeven voor leden en andere belangstellenden worden vastgelegd via de module Abonnement.

Als eerste (eenmalige) stap wordt een publicatie gedefinieerd. Naast de gebruikelijke gegevens kunnen ook een of meerdere tariefgroepen wordt toegekend. Bij tariefgroepen kan men bijvoorbeeld denken aan ‘leden’, ‘niet-leden’ en ‘boekhandels’.

Aan iedere tariefgroep wordt tenminste een keer per jaar een (verhoogde) verkoopprijs gekoppeld. Indien aan de orde kan ook een prijsstaffel op basis van het aantal abonnementen worden vastgelegd.

Een abonnement wordt, aangezien kan worden volstaan met de ingangsdatum, in principe voor onbepaalde tijd afgesloten. In de regel wordt bijfacturering het resterende deel van het kalenderjaar in rekening gebracht.

Een onderscheid kan worden gemaakt tussen de persoon of organisatie die de publicatie ontvangt, de verzendabonnee, en de persoon of organisaties die de factuur krijgt, de factuurabonnee.

Ook kan een bestel- of inkoopnummer, meestal nodig bij boekhandels en grote organisaties worden vastgelegd.

Abonnementen kunnen met andere producten op één contract worden vastgelegd. Indien door het lidmaatschap men recht heeft op een gratis abonnement op een tijdschrift wordt geadviseerd het lidmaatschap en het abonnement hetzelfde contract te gebruiken. Met de beëindiging van het lidmaatschap wordt dan het abonnement automatisch beëindigd.
Bij grotere aantallen (betaalde) abonnementen per organisatie en diverse verzendabonnees, is het handig voor iedere publicatie een apart contract te hanteren. Voor het secretariaat maar ook de relatie is in een oogopslag per factuurabonnee te zien hoeveel abonnementen aanwezig zijn en welke abonnees het betreft.

Meestal verzorgt derde, de uitgever of drukker de distributie van het tijdschrift. De verzendadressen van de actuele abonnementen kunnen in de vorm van etiketten of een adresbestand in MS-Excel ter beschikking worden gesteld. Indien aan de orde kan de uitvoer ook per verzendadres met vermelding van het aantal exemplaren worden vervaardigd.

Factureren abonnement

Binnen WCC worden de facturen voor onder andere de abonnementsgelden gegenereerd. Deze worden eerst in concept aangemaakt alwaar de facturen gecontroleerd kunnen worden. Na controle worden deze definitief gemaakt en verstuurd of per e-mail verzonden.