Skip Navigation LinksCRM software voor verenigingen en ledenorganisaties

​​​​Customer Relationship Management​​​​​​​​

Relatie

​Communicatie met doelgroepen vanuit diverse doelstellingen kan bij belangenorganisaties worden aangemerkt als het primaire proces. De module Relatie verzorgt het beheer en gebruik van communicatie- en andere gegevens van organisaties en personen en geldt als vertrekpunt bij het gebruik van WindexCC. Personen kunnen werkzaam zijn bij meerdere organisaties en van een organisatie kunnen meerdere medewerkers bekend zijn. Ook relaties tussen personen of organisaties onderling en de samenstelling van besturen en commissies van de belangenorganisatie kunnen worden vastgelegd.
Vanuit de module Relatie is het eenvoudig informatie uit te wisselen met MS-Word, MS-Excel en MS-Outlook. Voor collectieve mailing kunnen selectiecriteria worden vastgelegd en door alle medewerkers worden gebruikt.

Contactregistratie

​Voor het vastleggen van communicatiemomenten met leden, stakeholders en ander soortige relaties kan de WindexCC-module Contact worden ingezet . Deze module geeft de mogelijkheid externe en intere contactmomenten te registreren. Telefoongesprekken, e-mails bezoeken, etc. kunnen op eenvoudige wijze worden vastgelegd. Collega's hebben direct inzichtelijk wat bij de relaties besproken, behandeld is. Daarnaast geeft de module de mogelijkheid een servicedesk te beheren. Bijvoorbeeld voor de registratie en afhandeling van vragen die aan bijvoorbeeld een servicedesk of infodesk kunnen worden gesteld. Een aantal opties zijn mogelijk, ook beantwoording door de 2e lijn, de opbouw van een vraagbaak die ook door leden geraadpleegd kan worden en registratie en doorberekening van de bestede tijd.