Skip Navigation Linkscontentmanagement

Content Management System​

Content Management

Basisfuncties

De mogelijkheden van SharePoint op het terrein van ‘Content Management’ en het ontwikkelen van websites hebben als vertrekpunt gefungeerd voor het ontwikkelen van de module Content Management. In SharePoint is het verlenen van toegangsrechten, het aanmaken van diverse databronnen (bijvoorbeeld lijsten, document- en afbeeldingsbibliotheken), op zowel publieke als besloten websites mogelijk.
Windex heeft op een aantal terreinen functionaliteit die voor belangenorganisaties noodzakelijk worden geacht, aan SharePoint toegevoegd waardoor de integratie met de backoffice van WCC mogelijk is. Hierdoor wordt onder meer de ontwikkeling van websites en besloten communities mogelijk en kan men tot een totaal geïntegreerde oplossing komen waarin back- en frontoffice naadloos in elkaar overlopen.

Door het gebruik van deze gecombineerde functionaliteit ontstaat er een grote mate van flexibiliteit en kan nieuws, publicaties, bijeenkomstenagenda, groepssamenstellingen, nieuwe leden, ledenlijsten, communities, discussiefora, foto galerijen, etc. in iedere gewenste vorm worden gecreëerd. Daarnaast wordt een substantieel deel van de content in de backoffice bijgehouden.