Skip Navigation LinksStichting Gebruikers WindexCC

​​​Gebruikers WindexCC​​​​​

Stichting Gebruikers WindexCC

De Stichting Gebruikers WindexCC heeft twee hoofdtaken:
  • ​Het uitvoeren van de escrow regeling (beheer van de broncode)
  • Het medebepalen van nieuwe functionaliteiten van WindexCC (uitvoering binnen de Adviesraad)
Door het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst wordt iedere klant van Windex automatisch onderdeel uit van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting vertegenwoordigt deze belanghebbenden jegens Windex, is samengesteld uit vertegenwoordigers van deze belanghebbenden en zorgt dat in zowel functioneel als technisch opzicht de continuïteit van WindexCC blijft gegarandeerd.
De Stichting heeft daartoe de broncode van WindexCC in beheer.

De Stichting kan ook jaarlijks, op basis van een door Windex ter beschikking gesteld budget, (mede)bepalen welke functionele aanpassingen en/of uitbreidingen gerealiseerd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de Adviesraad.

 
9d3e6f65-1ed6-416e-ab04-e4be0d5da81f
Bestuur Stichting Gebruikers WindexCC
Sija Geers-van Gemeren
Adviesraad
NVMBR

drs. Bas van Rooij
Escrow
Wissenraet Van Spaendonck
CFO
Jeroen Spaans
Secretaris / Penningmeester
TLN
Controller
501db4f0-0539-450b-a35a-f06782208cd4
Adviesraad WindexCC
Sija Geers-van Gemeren
Voorzitter
NVMBR

drs.ing. Michel Verkerk
Secretaris
ISSO
Coördinator Speciale Projecten en IT
Marc Berkouwer
Lid
FHI
sr. projectmanager Industriële Elektronica
Sytse Elgersma
Lid
Wissenraet Van Spaendonck

Johan van der Harst
Lid
Bouwend Nederland

David Nassen
Lid
ISB
Directeur
Rene van Winden
Lid
Atriumgroep