Skip Navigation LinksGebruikers WindexCC

​​​Gebruikers WindexCC​​​​​

Stichting Gebruikers WindexCC

De Stichting Gebruikers WindexCC heeft twee hoofdtaken:
  • ​Het uitvoeren van de escrow regeling (beheer van de broncode)
  • Het medebepalen van nieuwe functionaliteiten van WindexCC (uitvoering binnen de Adviesraad)
Door het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst wordt iedere klant van Windex automatisch onderdeel uit van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting vertegenwoordigt deze belanghebbenden jegens Windex, is samengesteld uit vertegenwoordigers van deze belanghebbenden en zorgt dat in zowel functioneel als technisch opzicht de continuïteit van WindexCC blijft gegarandeerd.
De Stichting heeft daartoe de broncode van WindexCC in beheer.

De Stichting kan ook jaarlijks, op basis van een door Windex ter beschikking gesteld budget, (mede)bepalen welke functionele aanpassingen en/of uitbreidingen gerealiseerd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de Adviesraad.

 
e0307ae1-a7ee-4932-b787-d2ddac65acad
Bestuur Stichting Gebruikers WindexCC
Harold de Graaf
Vice-voorzitter
V&VN

Sija Geers-van Gemeren
Adviesraad
NVMBR (radiologisch laboranten)

drs. Bas van Rooij
Escrow
Wissenraet Van Spaendonck
CFO
Jeroen Spaans
Secretaris / Penningmeester
TLN
Controller
a672e1cd-fc96-4f9c-939a-b2f36f81da47
Adviesraad WindexCC
Sija Geers-van Gemeren
Voorzitter
NVMBR (radiologisch laboranten)

drs.ing. Michel Verkerk
Secretaris
ISSO
Coördinator Speciale Projecten en IT
Marc Berkouwer
Lid
FHI

Sytse Elgersma
Lid
Wissenraet Van Spaendonck

Johan van der Harst
Lid
Bouwend Nederland

Jos Meessen MBA
Lid
LWV

David Nassen
Lid
ISB
Directeur
Rene van Winden
Lid
Atriumgroep