Skip Navigation LinksStichting Gebruikers WindexCC

​​​Gebruikers WindexCC​​​​​

Stichting Gebruikers WindexCC

De Stichting Gebruikers WindexCC heeft twee hoofdtaken:
  • ​Het uitvoeren van de escrow regeling (beheer van de broncode)
  • Het medebepalen van nieuwe functionaliteiten van WindexCC (uitvoering binnen de Adviesraad)
Door het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst wordt iedere klant van Windex automatisch onderdeel uit van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting vertegenwoordigt deze belanghebbenden jegens Windex, is samengesteld uit vertegenwoordigers van deze belanghebbenden en zorgt dat in zowel functioneel als technisch opzicht de continuïteit van WindexCC blijft gegarandeerd.
De Stichting heeft daartoe de broncode van WindexCC in beheer.

De Stichting kan ook jaarlijks, op basis van een door Windex ter beschikking gesteld budget, (mede)bepalen welke functionele aanpassingen en/of uitbreidingen gerealiseerd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de Adviesraad.

 
d2734eda-2557-4420-852f-2ae703d2b855
Adviesraad WindexCC
Sija van Gemeren
Voorzitter
KABIZ
Directeur
drs.ing. Michel Verkerk
Secretaris
ISSO
Coördinator Speciale Projecten en IT
Rick van der Gaag
Lid
Schoonmakend Nederland

Johan van der Harst
Lid
Bouwend Nederland

Margot Meijerink
Lid
Neprom

Aukje Ruijgrok
Lid
Plantum
Adjunctdirecteur
Pascal van der Sandt
Lid
NVMBR

Rene van Winden
Lid
Atriumgroep