Skip Navigation LinksOrganisatie

Windex Bedrijfssoftware

​Windex ontwikkelt sinds 1995 uitsluitend software voor verenigingen, ledenorganisaties en belangenorganisaties. Windex Communication Software (WindexCC) is tot stand gekomen in samenwerking met diverse branch​e- en beroepsverenigingen waarbij de ervaringen in de praktijk en de voortgang in de techniek meegroeien in het product.
WindexCC is in gebruik voor ruim 200 verenigingen. Bij sommige verenigingen op het eigen secretariaat van de vereniging, bij andere verenigingen via een secretariaatsbureau.

 
Voor welk type​n organisaties?

WindexCC is op de eerste plaats bedoeld voor organisaties van werkgevers, verenigingen van (vrije) beroepsbeoefenaren en andere belangenorganisaties en organisaties die​ voor deze typen organisaties het secretariaat verzorgen. Ook is de applicatie uitstekend toepasbaar bij andere organisaties waar communicatie het primaire p​roces en/of samenwerken (in projecten) centraal staat.

In de basis heeft een vereniging behoefte aan programmatuur die kan worden ingezet voor:
  • Customer Relation Management (CRM)
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Document Management System (DMS)
  • Content Management System (CMS)