Skip Navigation LinksStart

a8dee906-9d1d-4467-b101-5638a6a41631

WindexCC en SoftwareBorg (nieuwe controle en deponering)

Datum: 30 september 2020
Op 27 augustus heeft er weer een controle plaatsgevonden van WindexCC op basis van de "Norm software-escrow IT-notaris" en is de broncode weer gedeponeerd bij de notaris.
De broncode van WindexCC, waarvoor gebruikers van WindexCC een licentieovereenkomst hebben gesloten met de licentiegever, is gedeponeerd bij een IT-notaris volgens de Norm software-escrow IT-notaris.

Deze norm is gebaseerd op vijf kwaliteitscriteria:
1. Rechtszekerheid
2. Zekerheid informatietechnologie
3. Bijdrage aan informatiebeveiliging
4. Kwaliteit aanbieders
5. Nazorg

Controle
De controlewerkzaamheden om het voldoen aan deze norm vast te stellen, zijn uitgevoerd door IT-juristen, Technisch Inspecteurs (IT-auditors), IT-notarissen en Beëdigde Informaticadeskundigen.

De controle van de broncode en het daaropvolgende depot bij de notaris hebben geleid tot de volgende resultaten:
a. Een inspectierapport dat de instructies bevat voor het reconstrueren van de broncode naar werkende software;
b. Dit controleverslag voor de licentienemers;
c. Een enveloppe met een USB-stick, waarop de broncode van de software en (indien van toepassing) de benodigde hulpsoftware zijn vastgelegd;
d. De fingerprint checksum van de USB-stick.

Meer nieuws

Lees ook onze andere artikelen!