Skip Navigation LinksStart

23c33617-9bad-43f9-92e6-38770a89551f

Windex wordt nieuwe partner AVAG

Datum: 28 januari 2019
“Door expansie van AVAG en de met aan haar gekoppelde stichtingen in internationale context, worden andere eisen naar CRM systemen noodzakelijk. Na screening van de markt is voor AVAG WindexCC als partner uit de bus gekomen”, aldus Claudia van Doorn secretaris AVAG.
Tot voor kort gebruikte AVAG verschillende IT systemen die onderling geen data uitwisselen. Dit zorgde voor dubbele handelingen en veel mutaties in verschillende softwarepakketten. Alle informatie consistent houden blijft dan een uitdaging. 

WindexCC is niet alleen een CRM pakket maar heeft uitgebreide functionaliteiten specifiek voor branche- en beroepsverenigingen.  WindexCC biedt de mogelijkheid om meerdere verenigingen binnen een tool te beheren met het zgn. 'Multi-administratie' concept. Naast deze multi-administratie zal AVAG ook gebruik maken van de bijeenkomsten functionaliteit. 
Omdat Windex al meer dan 20 jaar actief is in de wereld van verenigingen heeft AVAG met Windex de ervaring van vele andere kleine en grote brancheverenigingen in huis.

Thaco Bachet, S&M Manager Windex, is verheugd met de keuze van AVAG. 
“Door alles in een volledig geïntegreerde oplossing te brengen wordt het voor de vereniging efficiënter, gebruiksvriendelijker en eenvoudiger” AVAG is met Windex als partner klaar voor de toekomst!

Over AVAG

AVAG is dé organisatie waar Nederlandse bedrijven samenwerken op het gebied van integrated growing systems, componenten en bijbehorende service. AVAG ondersteunt haar 70 leden op het gebied van kwaliteit, innovatie en internationalisering. Bedrijven aangesloten bij AVAG staan garant voor hoge kwaliteit, afgestemd op markt en klimaat.

Over Hortivation

De ambitie van Hortivation is om samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen strategische innovaties snel beschikbaar te maken. Zo wordt samen kennisinstellingen (o.a. TNO) en het bedrijfsleven naast bestaande systemen zoals CASTA, de SIOM-rekenapplicatie ontwikkeld. Met dit model kunnen kasontwerpen worden afgestemd op lokale omstandigheden. Daarnaast worden er onderzoeken gedaan naar hoe big data en ICT de tuinbouw toeleveranciers gaat helpen met de export van tuinbouwtechnologie. 

Over HortiQ

Het HortiQ certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere toeleveranciers aan de glastuinbouw. Om het certificaat te mogen gebruiken, moeten de geleverde producten en de interne organisatie, inclusief het kwaliteitsbeleid, van de leverancier voldoen aan vastgestelde criteria. 

Het secretariaatsbureau draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken voor AVAG, Hortivation en HortiQ. Zoals de leden- en algemene administratie, communicatie (correspondentie, website, nieuwsbrief), het voorbereidingen van evenementen (o.a. algemene ledenvergaderingen). 

Kijk voor meer informatie op https://avag.nl/​.


Meer nieuws

Lees ook onze andere artikelen!