Skip Navigation Links

bb9826ff-8b06-41f8-83de-b8c148fb00ca

Nieuwe SIG's Windex snel van start!

Datum: 01 januari 2019
Op 21 november was onze speciale adviesraad, waar alle klanten voor waren uitgenodigd. Deze vond plaats op locatie van FHI, Federatie van Technologiebranches te Leusden.​

Nadat iedereen ontvangen was met koffie/thee en heerlijke Limburgse vlaai heeft onze directeur Mark Schmeits de dag geopend. Iedereen welkom geheten en een terugblik gedaan op het afgelopen jaar, gemaakte beloften, genomen stappen en een vooruitblik gedaan. 

Er is een beeld geschetst van hoe de vereniging van 2025 er uit zou kunnen zien. Naast technische innovaties en mogelijkheden die van invloed zijn op hoe de vereniging van de toekomst gaat werken, geloven we dat de menselijke factor en co-creatie nog steeds bepalend en leidend zal zijn bij verenigingen voor het boeien en binden van haar leden in de toekomst.

Aansluitend heeft Sija Geers van NVMBR als voorzitter van de Adviesraad Stichting gebruikers WindexCC gesproken over het ontstaan, de historie van de adviesraad en de weg naar Special Interest Group (SIG's). 

De Adviesraad is het platform waar gebruikers van WindexCC samen met Windex meedenken over de doorontwikkeling van WindexCC en bestaat al sinds 2014. Dit platform bestaat uit een vaste groep gebruikers die volgens een aan- en aftreedschema worden gekozen. In de afgelopen jaren zijn diverse kleine en grote nieuwe functionaliteiten ontwikkeld in samenwerking met de Adviesraad. 

Dit platform wordt dan ook vanuit de klanten en vanuit Windex als zeer waardevol ervaren. De Adviesraad bestaat echter uit een relatief vaste bezetting waardoor per onderwerp niet altijd de juiste mensen aan tafel zitten. De wens is te komen tot een meer flexibele Adviesraad met aanvullend deelnemers specifiek per interesse gebied. 

Naast het hebben van kennis van de vereniging en processen is het vooral het hebben van ideeën en weten hoe het beter kan en moet. Dat gebeurd niet alleen, maar samen in een SIG waar een gemêleerd gezelschap van verschillende verenigingsafgevaardigden. Door deze samenstelling komen we samen tot  nieuwe inzichten en mogelijkheden. 

Daarna heeft Mat Keijers zijn ervaringen met SIG's bij PinkRoccade Local Government gedeeld. Met SIG's wordt er nagedacht over de toegevoegde waarde, niet alleen voor de eigen vereniging, maar voor alle verenigingen in de Benelux. Dit kan gaan om toegevoegde waarde voor de leden, maar ook voor de interne verenigingsmedewerker binnen de vereniging. Als we het op een andere wijze gaan doen, wat zijn dan de voordelen voor de leden? Resulteert dat in een werkdrukvermindering voor de interne verenigingsmedewerker? 

Op hetzelfde moment wordt er ook nagedacht over wat het de vereniging en de leden kwalitatief en kwantitatief gaat opleveren. Dit zijn redenen om anderen te overtuigen dat dit een oplossing is om in te voeren. Daarmee wordt het gezamenlijke doel gerealiseerd om alle verenigingen sterker te maken en naar een hoger plan te brengen. 

Vervolgens is Mark Schmeits dieper ingegaan op een tweetal SIG's:
  1. Ledenbinding & toegevoegde waarde voor een lid. De mate waarvan de ledenbinding wordt bepaald, deelname bijeenkomsten, bezoeken, enquête, bezoek website en acties. De elementen die waarde toevoegen voor een lid, hoe deze meetbaar te krijgen en inzichtelijk worden gemaakt voor de leden.
  2. Volledig SAAS & Multitenant. Op dit moment alleen hosting, SAAS, incremental build en keuzes die gemaakt moeten worden. Multitenant, één omgeving voor alle klanten.

Vervolgens hebben we in vier verschillende groepen een aantal andere mogelijke SIG's geformuleerd. 

Op basis van de onderwerpen die hieruit kwamen zijn we verder aan de slag gegaan met het samenvoegen en prioriteren van onderwerpen. Daar zijn uiteindelijk de volgende drie onderwerpen overgebleven: ​​
  1. Ledenbinding & toegevoegde waarde
  2. Volledig SAAS en multitenant
  3. API
In de periode na deze klantendag hebben we deze 3 onderwerpen verder uitgewerkt en gaan we drie SIG's vormen. Woensdag 13 februari wordt er een bericht verzonden naar alle WindexCC gebruikers met:
  1. Een verdere uitwerking van alledrie de SIG's
  2. Met de planning en de verdere bedoeling van de SIG's
  3. Met de mogelijkheid om je in te schrijven voor één of meerdere SIG's

​Graag willen we iedereen danken voor jullie komst.​​

Meer nieuws

Lees ook onze andere artikelen!