Skip Navigation LinksWerkgeversverenigingen

​​​​​Werkgevers vereniging​​​​en​​​

Werkgeversverenigingen

Windex ontwikkelt sinds 1996 software voor werkgeversorganisaties. Deze ervaring komt tot uiting in het product WindexCC. WindexCC biedt de werkgeversvereniging alle tools die nodig zijn ter ondersteuning van nagenoeg alle bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan ondersteuning voor relatiebeheer, contactregistratie, ledenadministratie, evenementenorganisatie, etc. Voor een totaal overzicht van onze productrange zie de pagina Product.

Microsoft SharePoint dient als platform waarop WindexCC is gebouwd. Hierdoor is het eveneens mogelijk SharePoint functionaliteit te gebruiken binnen WindexCC. Met name bij Document Management en Content Management kunnen vele functies vanuit SharePoint worden gebruikt.

Aangaande Document Management voorziet WindexCC in relatie-, thema- en vergaderdossiers waarbinnen documenten kunnen worden opgenomen, zowel handmatig of vanuit Outlook. Door hier SharePoint functionaliteit aan toe te voegen kan men bijvoorbeeld:

  • co-creëren, het samenwerken aan documenten door meerdere personen;
  • versiebeheer, waardoor eerder gemaakte versie bewaard blijven en eventueel hersteld kunnen worden; 
  • documentsynchronisatie, offline documenten bewerken en zodra men online is de documenten worden gesynchroniseerd.
  • documenten offline 'meenemen'
  • koppelen aan OneDive
  • Full-text zoekmogelijkheden

Dit is een summiere opsomming van de mogelijkheden binnen Document Management die WindexCC i.c.m. SharePoint biedt.

Hetzelfde geldt voor het Content Management. WindexCC biedt de mogelijkheid websites, al dan niet besloten, aan te maken. Op deze sites/portalen kan enerzijds WindexCC functionaliteit worden geimplementeerd (bijvoorbeeld bijeenkomstagenda's met online inschrijven, nieuwe leden, Bestuursportalen met vergaderdocumenten, etc. ) en anderzijds SharePoint functionaliteit. Denk hierbij aan communities, chat mogelijkheden, enquetes, etc.

Windex kan een totaal oplossing bieden waarbinnen back- en frontoffice naadloos in elkaar overlopen en waar informatie slechts eenmalig hoeft te worden vastgelegd om op meerdere plaatsen terug te komen.