Skip Navigation LinksPrivacyverklaring

Privacy & Cookies​

Privacy- en cookieverklaring 

Windex verwerkt uw persoonsgegevens bij bezoek aan onze website. Met deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Windex respecteert de privacy van haar online bezoekers. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken uw NAW-gegevens, uw contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) en eventuele andere gegevens die u verstuurt via onze website. Daarnaast verwerken wij andere systeeminformatie en informatie over hoe u de website gebruikt. 

Doeleinden en rechtsgronden 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze dienstverlening, voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en voor het beveiligen en optimaliseren van de website. Met het invullen en versturen van een webformulier of met het verzenden van een e-mail geeft u ons toestemming om de daarmee verkregen persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens voor deze doeleinden ook verwerken omdat Windex er een gerechtvaardigd belang bij heeft om u als klant en websitebezoeker optimaal van dienst te zijn. Indien nodig vragen wij aan u voor bijzondere verwerkingen apart toestemming. 

Verstrekking aan derden  

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden, zoals voor onze website en onze systemen.  In dat kader kunnen wij persoonsgegevens aan deze derden verstrekken. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hierb​oven genoemde doeleinden. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren  

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Gebruik van cookies 

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u de website bezoekt, zodat wij de inhoud van de website op uw wensen en voorkeuren kunnen afstemmen. 

Functionele cookies 
Wij maken gebruik van zogeheten functionele cookies. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.  

Analytische cookies 
Ook maken wij gebruik van analytische cookies (op anonieme basis). Met deze cookies kunnen wij erachter komen wat verbeterd kan worden aan de website. Wij gebruiken analytische cookies (Google Analytics) om bijvoorbeeld te zien hoe u onze website gebruikt, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website en kunnen wij de site blijven verbeteren. De analytische cookies die we gebruiken maken weinig inbreuk op de privacy. Voor Google Analytics worden IP-adressen van onze websitebezoekers geanonimiseerd en is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. Tevens is met Google een bewerkersovereenkomst (afspraken over wijze van verwerking van persoonsgegevens) gesloten en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming van u als bezoeker van de website nodig. 

Cookies verwijderen 

U kunt in uw browser alle cookies handmatig verwijderen en/of de browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken. 
 
Hieronder staat een opsomming van de cookies die wij gebruiken, wat de cookies doen en wat de bewaartermijn is​.​
 
​​Cookie
​Functie
​Bewaartermijn
​google-analytics.com ​Retargeting ​05-24-2018

Google Analytics en AVG

Onze website gebruikt Google Analytics cookies. Met deze cookies zijn wij in staat om te zien hoeveel mensen onze website bezoeken en of het om nieuwe bezoekers gaat of om mensen die onze site al eens eerder bezocht hebben. Conform de AVG hebben wij: 
  • een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; 
  • het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd; 
  • de opties m.b.t. 'gegevens delen' uitgeschakeld. 

Voorts maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Websites van derden 

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat Windex verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. De onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Windex zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.  

Uw rechten 

U heeft het recht: 
  • om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
  • om tegen de verwerking bezwaar te maken; 
  • op gegevensoverdraagbaarheid; 
  • om toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan; 
  • ​een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.  Onze contactgegevens zijn: 

Windex Bedrijfssoftware BV
Brugstraat 153, 6131 AC Sittard 

Wijzigingen 

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd op de website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. ​