Skip Navigation LinksActueel

​​​Nieuws​​
6 februari 2019

Plantum kiest voor Windex!

​Na het beoordelen van verschillende oplossingen voor verenigingen, kwam Windex uiteindelijk als beste naar voren. Plantum heeft gekozen voor WindexCC, waarin alle aspecten zijn geïntegreerd in één s​ysteem: ledenadministratie, relatiebeheer, bijeenkomsten, website, nieuwsbrieven en andere geautomatiseerde ondersteuning van de bedrijfsvoering.

De focus bij Plantum ligt op een geïntegreerde oplossing voor het ledenportaal, documentbeheer en ledenadministratie.  Ook de gebruiksvriendelijke integratie van WindexCC met Microsoft Outlook, Word en Excel is een grote pré. 

De integratie van WindexCC met Microsoft Outlook zorgt ervoor dat medewerkers:

 • Tijd besparen bij het verzenden van nieuwsbrieven
 • Leden makkelijk en snel kunnen bereiken
 • Eenvoudig groepen personen kunnen aanmaken van de verschillende typen leden, groepen, commissies, bestuur, en deze niet steeds opnieuw hoeven aan te maken.
 • Eenvoudig reminders versturen
 • Gegevens zijn altijd up to date door de automatische verzendlijsten
 • Organiseren van bijeenkomsten: aanmelden op uitnodiging
 • E-mails vanuit Outlook rechtstreeks opslaan in het relatiedossier van een lid zonder handmatige zoekacties

Voordelen 
Werknemers tevredenheid wordt bij Plantum vergroot met WindexCC. Door er met WindexCC 1 vaste, complete en gebruiksvriendelijke oplossing is voor nu en in de toekomst. Er kan er meer efficiënt worden gewerkt, omdat alles geïntegreerd is. Altijd en overal beschikbaar en toegankelijk via internet, telefoon en tablet.

Mark Schmeits, directeur Windex, is erg blij met de keuze van Plantum. “Door te kiezen voor WindexC​C sluit Plantum aan bij de trend van vergaande geïntegreerde software voor verenigingen. Door de geïntegreerdheid  in een proces te borgen, wordt er geen dubbel werk gedaan, is het minder foutgevoelig, en kan de communicatie met de leden effectiever worden gedaan. We zijn dan ook zeer trots op deze nieuwe klant."

Over Plantum 
Plantum vertegenwoordigt de belangen van de leden effectief en proactief en is als de vereniging van de sector het aanspreekpunt voor beleid en andere belanghebbenden. Plantum heeft een zwaarwegende stem op verschillende beleidsniveaus (nationaal en internationaal) bij beleid en politiek. De leden voelen zich goed vertegenwoordigd – Plantum weet de gezamenlijkheid te verwoorden met respect voor de diversiteit die de sector tekent. Plantum vult ook lacunes op in uitvoerende zaken, zoals het ontwikkelen van standaardvoorwaarden, van kwaliteitssystemen en in de rassenbeproeving. Plantum draagt ook expliciet bij aan het positieve imago van de sector en neemt verantwoordelijkheid als werkgeversorganisatie.

Plantum staat voor:

 • Een invloedrijke stem en professioneel gesprekspartner namens circa 350 leden;
 • Een gezamenlijk economisch belang met een omzet van ongeveer 2,5 miljard euro;
 • Proactieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal;
 • Ondersteuning door deskundige, eigen beleidsmedewerkers;
 • Uitgebreid netwerk binnen politieke en belangenorganisaties;
 • Kennis- en innovatieplatform;
 • Vertegenwoordiging in tal van externe besturen, commissies en adviesorganen;
 • Vertegenwoordiging in internationale organisaties.

Plantum is een vereniging met leden en een secretariaatsbureau. De vereniging kent een Algemeen Bestuur, verschillende hoofdcommissies en de Afdelingen Sierteelt, Landbouw, Voedingstuinbouw Zaden en Voedingstuinbouw Opkweek, die weer verschillende gewas- en werkgroepen hebben.

Wapenfeiten
Plantum staat voor een krachtige, diverse, op innovatie gerichte en internationaal georiënteerde sector. Een vereniging die kwaliteit en oplossingen levert en ervoor zorgt dat de sector zich verder kan ontwikkelen. Goede beleidsbeslissingen in Nederland, Europa en mondiaal zijn daarvoor essentieel. Kijk voor meer informatie op https://www.plantum.nl.​​​

Tags:
Alle artikelen:  nieuwsarchief